در صورتی که مشکل یا انتقاد و یا شکایتی از مدریس و مراحل ثبت سفارش در سایت دارید از طریق فرم و اطلاعات زیر در تماس باشید.