درباره ما - همیار نرس - آموزش پرستاری

داستان یک رویا….
با توجه به گسترش روز افزون علم پزشکی و پرستاری و افزایش نیاز آموزشی در این حیطه احساس نیاز کردیم که با توجه به تخصصی که داریم وارد عمل شویم و بتوانیم گوشه ای از بار مشکلات آموزشی کشور را برطرف کنیم .

همیار نرس سعی دارد که در حیطه آموزش به پرستار با استفاده از آموزش های نوین فعالیت کند و همیشه سعی در به کارگیری شیوه های نوین و جدید آموزش پرستاری داشته ایم از این رو همیار نرس در اخرین روز اردیبهشت ماه 1397 با عشق متولد شد.

همیار نرس یک رویا بود و هم اکنون پیش روی شماست داستان ما ادامه دارد..

مدیریت : دانیال بقیعی

شماره تماس : 09034040313