درباره همیار نرس

داستان یک رویا....

با توجه به گسترش روز افزون علم پزشکی و پرستاری و افزایش نیاز آموزشی در این حیطه احساس نیاز کردیم که با توجه به تخصصی که داریم وارد عمل شویم و بتوانیم گوشه ای از بار مشکلات آموزشی کشور را برطرف کنیم .

گروه ما سعی دارد که در حیطه آموزش به مددجو و پرستار با استفاده از آموزش های نوین فعالیت کند و همیشه سعی در به کارگیری شیوه های نوین و جدید آموزشی داشته ایم از این رو همیار نرس در اخرین روز اردیبهشت ماه 1397 با عشق متولد شد.

همیار نرس یک رویا بود و هم اکنون پیش روی شماست داستان ما ادامه دارد..

همیار نرس
7 اعضا تیم همیار نرس
150 دانشجوی عضو سایت
50 آموزش منتشر شده
2 دوره آموزشی در حال آماده سازی