آموزش مقدماتی تفسیر گاز های خون شریانی

4.86 7 رای
رایگان!

در این دوره به صورت مقدماتی آموزش تفسیر گاز های خون شریانی ارائه می شود.در این دوره با مقدمات تفسیر , تعادل و اختلالات اسید و باز و همچنین مراحل تفسیر ABG آشنا می شوید.

101
رایگان!