مدرس همیار نرس

درباره من

حمید کریمی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی دانشگاه تهران و رتبه 10 کنکور ارشد پرستاری هستم.

وب سایت:
ایمیل:

h.karimi.1.12.72@gmail.com

تلگرام:

———

Phone:

09186924643